Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhali

Sumqayıtın ölkə həyatında özünəməxsus yer tutması təkcə onun yaranma tarixi, respublika iqtisadiyyatında mühüm rolu ilə kifayətlənmir. Bu şəhəri fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri və bəlkə də başlıcası burada formalaşan təkrarsız mühitdir. Sumqayıt vətənimizin bir çox bölgəsindən təşrif buyurmuş insanların mehriban ailəsinin məskənidir. Azərbaycanın hansı yerindən gəldiyinə fərq qoymadan hər bir insanı ağuşuna alan bu şəhərdə möhkəm qardaşlıq və dostluq özünün parlaq ifadəsini tapmışdır. Hazırda şəhərdə demoqrafik vəziyyət aşağıdakı kimidir:

Ərazisi: 0,094 min kvadrat kilometr;
•         Əhalinin sayı 346,4 min nəfər, o cümlədən şəhərdə yaşayanlar: 309,1 min nəfər, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yaşayanlar: 23.6 min  nəfər, Corat qəsəbəsində yaşayanlar 13.7 min nəfər; Bundan başqa Sumqaytda 51.9 min nəfər məcburi köçkünlər məskunlaşmışdır.
•         Sıxlığı: 1 kvadratmetrə düşən əhali sıxlığı 3849 nəfər
•         İllik artım: 1223 nəfər
•         Orta yaş həddi: 70 yaş
•         Milli tərkibi: - azərbaycanlı 95,7%, rus 1,7%, ukrayn 0,3 %, tatar 0,3%, yəhudi 0,1% və digər xalqların nümayəndələri 1,9%.

Şəhər əhalisi üzrə müxtəlif göstəricilərlə bağlı məlumatlar aşağıdakı cədvədə öz əksini tapır.

Tarix

 Əhalinin ümumi sayı (min nəfər)

Kişilə r(min nəfər)

Qadınlar (min nəfər)

Sumqayıt şəhəri  (min nəfər)

 Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi(min nəfə

 Corat qəsəbəsi (min nəfər)

Əhalinin sıxlığı  (1 km²) (nəfər)

Təbii artım (nəfər

Doğulanlar (nəfər)

 Ölənlər (nəfər)

 Əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali (min nəfər)

 Məşğul olan əhali (min nəfər)

1949

17,2

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

 

-

-

1959

59,3

 30,3

 29,0

 51,5

  5,4

 2,4

  715

 2942

 3443

 501

 35,6

 37,0

1969

 128,9

 65,0

 63,9

 117,9

 6,7

 4,3

 1553

 3165

  3692

 527

 77,3

 60,2

1979 

 205,7

 105,2

 100,5

 190,7

8,7

 6,3

 2478

  4479

 5381

 902

 121,9

 80,6

1989

 254,4

 127,0

 127,4

 230,6

 16,0

 7,8

 3065

 5343

 6404

 1061

147,5

 89

1999

283,2

 138,7

 144,5

 256,8

 18,1

 8,3

3412

 2341

 3585

 1244

 169,9

 39,8

2009

 310,0

 151,9

 158,1

  276,8

 20,6

 12,6

 3735

 3870

  5460

 1590

 186,0

 145,0

2014

 332,9

 163,6

 169,3

 297,9

  22

 13

 3659

 3863

 5626

 1763

 234,7

167

 2015

336.2

165.5

170.7

300.3

22,6

13,3

3736

3707

5461

1754

241.9

162.3

 2016

339.0

167.1

171.9

302.6

22,9

13,5

3767

3277

5137

1860

242.3

166.7

2017

341.2

168.2

173.0

304.7

23.0

13,5

 3630

 2959

4778

1819

242.6

165.3

2018

2019

2020

343,1

345,3

346,4

169,4

170,5

171,1

173,7

174,8

175,3

306,3

308,2

309,1

23,2

23,5

23,6

 13,6

13,6

13,7

3812

3837

3849

2426

2440

1223

4335

4313

3834

1909

1873

2611

234,4

242,2

237,7

167,9

168,3

166,3

 

Keçidlər