Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İnfrastruktur

SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ

Şirkətin adı: “Azərsığorta” Dövlər Sığorta Şirkəti Sumqayıt şəhər filialı
Ünvanı: Heydər Əliyev prospekti, 21-ci məhəllə, ev 18/31
Əlaqə telefonu: (018) 655-29-81
Rəhbəri: Qasımov Əmir Məmmiş oğlu

Fəaliyyəti haqqında qısa məlumat:

“Azərsığorta” Dövlər Sığorta Şirkəti Sumqayıt şəhər filialı dövlət qulluqçularının icbari sığortası, nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası, könüllü nəqliyyat vasitələrinin (Kasko) sığortası, yanğından icbari sığorta, vətəndaşların bədbəxt hadisələrdən sığortası, ev və müəssisə əmlakının sığortası və ekoloji sığorta işlərini həyata keçirir.

 

Şirkətin adı: MBASK Sığorta Şirkətinin Sumqayıt Filialı
Ünvanı: Sülh küçəsi, 30, 7/27
Əlaqə telefonu: (018) 642-95-55, Faks: 644-06-84

Fəaliyyəti haqqında qısa məlumat:

MBASK Sığorta Şirkətinin Sumqayıt Filialı Korporativ (əmlak, məsuliyyət, tibbi sığorta), Fərdi (əmlak, bədbəxt hadisədən sığorta, xaricə səfər edənlərin sığortası), İcbari (nəqliyyat sahiblərinin məsuliyyət sığortaı, əmlakın yanğından icbari sığortası, icbari ekoloji sığorta), Bank (girov avtomobilin sığortası, girov əmlakın sığortası, bank portfelinin kompleks sığortası (BBB)) kimi sığorta növlərini təklif edir.

  

Şirkətin adı: «AzSığorta» Şirkətinin Sumqayıt-Sənaye filialı
Ünvanı: Sülh küçəsi, 36-cı məhəllə, ev2/24 m.3
Əlaqə telefonu: (+994 18) 654 53 25, (+994 50) 250 92 97, Faks: (+994 18) 655 82 44
E-poçt: sumgayit@azinsurance.eu
www.azinsurance.eu
Rəhbəri: Kənan Qəniyev

Fəaliyyəti haqqında qısa məlumat:

2007-ci ildən etibarən Sumqayıt şəhərində fəalliyyət göstərən «AzSığorta» Şirkətinin Sumqayıt-Sənaye filialı regionların sosial-iqtisadi inkişafına dəstək olmaqla sığorta ehtiyaclarının operativ şəkildə təmin olunması ilə yanaşı müştərilərə günün 24 saatı ərzində keyfiyyətli sığorta xidmətinin göstərilməsində xüsusi rol oynayır.
Şirkət sığortanın təxminən 35 növü üzrə öz müştərilərinə xidmətlər təklif edir:

- İCBARİ SIĞORTA
- QƏZA VƏ TİBBİ SIĞORTA
- YÜKLƏRİN SIĞORTASI
- KƏND TƏSƏRRÜFATI RİSKLƏRİNİN SIĞORTASI
- MALİYYƏ VƏ İPOTEKA RİSKLƏRİNİN SIĞORTASI
- MÜHƏNDİSLİK SIĞORTASI
- MƏSULİYYƏT SIĞORTASI
- NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN SIĞORTASI (KASKO)
- ƏMLAK SIĞORTASI

TİCARƏT MƏRKƏZLƏRİ

Ticarət mərkəzlərinin adı: «Karvan» İstehsalat kоmmersiya şirkəti
Təyinatı: Qarışıq mallar
Ünvanı: 32-ci məhəllə
Əlaqə nömrəsi: (018) 65-4-46-19
Fəaliyyətə başladığı il: 2004

Ticarət mərkəzlərinin adı: «Sumqayıt Ticarət Mərkəzi» ASC
Təyinatı: Sənaye malları
Ünvanı: 32-ci məhəllə
Əlaqə nömrəsi: (018) 65-5-85-35, 64-2-31-86
Fəaliyyətə başladığı il: 1998

Ticarət mərkəzlərinin adı: «Qalatasaray»
Təyinatı: Sənaye malları
Ünvanı: 32-ci məhəllə
Əlaqə nömrəsi: (018) 65-5-26-75
Fəaliyyətə başladığı il: 1995

Ticarət mərkəzlərinin adı: «Piоner»
Təyinatı: Qarışıq mallar
Ünvanı: 45-ci məhəllə
Əlaqə nömrəsi:
Fəaliyyətə başladığı il: 1998

Ticarət mərkəzlərinin adı: «Elmar»
Təyinatı: Qarışıq mallar
Ünvanı: 18-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-8-01-87
Fəaliyyətə başladığı il:

Ticarət mərkəzlərinin adı: «Оlimp»
Təyinatı: Qarışıq mallar
Ünvanı: 8-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-2-38-75
Fəaliyyətə başladığı il: 2001

 ŞADLIQ SARAYLARI

Şadlıq sarayının adı: «Yeni həyat»
Ünvanı: 9-cu mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-2-18-48
Fəaliyyətə başladığı il: 2003

Şadlıq sarayının adı: «Qubadlı»
Ünvanı: 17-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-8-39-38
Fəaliyyətə başladığı il: 2004

Şadlıq sarayının adı: «Хarı Bülbül»
Ünvanı: 17-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-8-12-31
Fəaliyyətə başladığı il: 2005

Şadlıq sarayının adı: «Büllür»
Ünvanı: 17-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-8-27-77
Fəaliyyətə başladığı il: 2005

Şadlıq sarayının adı: «Dörd qardaş»
Ünvanı: 6-cı mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-2-56-02
Fəaliyyətə başladığı il: 2005

Şadlıq sarayının adı: «Şirvan»
Ünvanı: 45-ci məhəllə
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-2-10-65
Fəaliyyətə başladığı il: 2006

Şadlıq sarayının adı: «Ülvü»
Ünvanı: 48-ci məhəllə
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-8-29-29
Fəaliyyətə başladığı il: 2006

Şadlıq sarayının adı: «Şəhanə»
Ünvanı: 17-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-8-18-06
Fəaliyyətə başladığı il: 2007

Şadlıq sarayının adı: «Nurlan»
Ünvanı: 2-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-2-30-76
Fəaliyyətə başladığı il: 2007

Şadlıq sarayının adı: «Simurq»
Ünvanı: 26-cı məhəllə
Əlaqə nömrəsi:
Fəaliyyətə başladığı il: 2007

Şadlıq sarayının adı: «Dədə Qоrqud»
Ünvanı:
Əlaqə nömrəsi: 65-4-07-82
Fəaliyyətə başladığı il: 2009

Şadlıq sarayının adı: «Green Hоuse»
Ünvanı: 10-cu mikrоrayоn, İsmət Qayıbоv küçəsi
Əlaqə nömrəsi: (018) 64-8-39-38
Fəaliyyətə başladığı il: 2010

RESTORANLAR

 Restoranın adı: «Vilvan»
Ünvanı: 8-ci mikrоrayоn
Əlaqə nömrəsi: (018) 65-4-15-26
Fəaliyyətə başladığı il: 2003

Restoranın adı: «Kalyоn»
Ünvanı: Sahil zоlağı
Əlaqə nömrəsi:
Fəaliyyətə başladığı il: 2010

Restoranın adı: «Ramiks»
Ünvanı: 2-ci məhəllə
Əlaqə nömrəsi: (018) 65-4-05-60
Fəaliyyətə başladığı il: 2005

Restoranın adı: «Çənlibel»
Ünvanı: Nəsimi parkı
Əlaqə nömrəsi:
Fəaliyyətə başladığı il: 1997

Restoranın adı: «Bayatı»
Ünvanı: Bakı-Quba yоlu
Əlaqə nömrəsi:
Fəaliyyətə başladığı il: 1998

 

 

Keçidlər